Get Adobe Flash player
 • Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 263<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  1435/BCĐ-VPTT 02/08/2021 Công văn v/v bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
  Tham luận về phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Công thương tỉnh Yên Bái
  Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa chỉ Website
  224/BCĐ-VPTT 30/07/2021 Kế hoạch tổ chức tập huấn trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  1430/BCĐ-VPTT 31/07/2021 Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của các tỉnh
  1422/BCĐ-VPTT 30/07/2021 Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của các tỉnh
  1413/BCĐ-VPTT 29/07/2021 Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của các tỉnh
  218/KH-SYT 28/07/2021 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Y tế tỉnh Yên Bái năm 2021
  2459/BCĐ-VX 28/07/2021 Công văn hỏa tốc v/v Áp dụng bổ sung các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
  1072/STTTT-TTBCXB 23/07/2021 Công văn V/v tuyên truyền về cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  1077/STTTT-TTCNTT&TT 25/07/2021 Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và truyền thông
  777/QĐ-LĐTBXH 09/07/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vu chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  1367/BCĐ-VPTT 26/07/2021 Công văn v/v rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh
  1268/BCĐ-VPTT 16/07/2021 Công văn V/v áp dụng triển khai thực hiện mẫu kế hoạch Phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo Công văn 5522/BYT-MT của Bộ Y tế
  1349/BCĐ-VPTT 25/7/2021 Công văn v/v rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh
  2406/BCĐ-VX 24/7/2021 Công văn v/v rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương
  5886/BYT-MT 22/07/2021 Công văn V/v vận chuyển hàng hóa
  5873/BYT-DP 22/07/2021 Công văn V/v triển khai tiêm vắc xin Comirnaty do Pfizer sản xuất
  2355/BCĐ-VX 21/07/2021 Công văn V/v tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh COVID-19
  1459/QĐ-UBND 20/07/2021 QĐ Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái
  171/KH-UBND 21/7/2021 Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  212/KH-SYT 21/7/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đợt 1)
  3518/QĐ-BYT 20/07/2021 Quyết định Vv Ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19
  1295/SYT-NVY 20/07/2021 Công văn V/v tuân thủ sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.
  362/QĐ-SYT 21/07/2021 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” - GPP
  1269/BCĐ-VPTT 16/07/2021 Công văn Vv Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh (KHẨN)
  1272/CV-SYT 17/07/2021 Công văn v/v Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh
  1275/SYT-NVY 19/07/2021 Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh thời gian cách ly tập trung và quản lý bệnh nhân COVID-19 sau điều trị
  1278/CV-SYT 19/07/2021 Công văn V/v đăng ký số lượng nhân viên y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Khẩn)
  1273/SYT-NVY 17/07/2021 Công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn trên khu vực tỉnh Yên Bái

  Văn bản mới

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết