Get Adobe Flash player
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  Ngày xuất bản: 11/05/2022 11:06:00 SA

 • Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2021

  Ngày xuất bản: 24/08/2021 8:30:00 SA

 • Thông báo kết quả xét tuyển viên chức có trình độ đại học chính qui ngành y vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020

  Ngày xuất bản: 05/06/2020 2:26:00 CH

 • Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thực hành và thời gian, địa điểm dự phỏng vấn, thực hành

  Ngày xuất bản: 22/05/2020 8:32:00 CH

 • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức có trình độ đại học chính quy ngành y vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Yên Bai năm 2020 - Copy

  Ngày xuất bản: 22/04/2020 2:38:00 CH

 • Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức có trình độ đại học chính qui ngành y, dược năm 2019

  Ngày xuất bản: 31/10/2019 9:19:00 SA

 • Kết quả xét tuyển viên chức có trình độ đại học chính qui ngành y, dược năm 2019

  Ngày xuất bản: 31/10/2019 9:16:00 SA

 • Thông báo kết quả xét tuyển viên chức có trình độ đaih học chính quy chuyên ngành

  Ngày xuất bản: 31/10/2019 8:59:00 SA

 • Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thực hành

  Ngày xuất bản: 18/10/2019 6:13:00 CH

 • Quyết định v/v thành lập Hội đồng Xét tuyển viên chức có trình độ đại học chính qui ngành y, dược vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 01/10/2019 8:48:00 SA

 • 1-10 of 26<  1  2  3  >

  Văn bản mới

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

    Liên kết