Get Adobe Flash player

Phó Giám đốc Sở Y tế: Dược sỹ CKII Vũ Trọng Thưởng

 

Lĩnh vực phân công quản lý:

 Giúp Giám đốc Sở theo dõi chỉ đạo công tác sau:

- Công tác Dược; hóa chất, vắc xin sinh phẩm, vật tư tiêu hao; quản lý hành nghề dược tư nhân; Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; Xây dựng nông thôn mới; Xóa đói giảm nghèo;

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan Sở Y tế;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác cải cách hành chính; công tác dân vận chính quyền của ngành;

-  Phục trách công tác đoàn thể; văn nghệ, thể dục thể thao; công tác thanh niên, chỉ đạo Hội cựu chiến binh;

- Trưởng Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành;

- Tham gia: Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành; Hội đồng Khoa học - Công nghệ cơ sở, Hội Y Dược học tỉnh;

- Tham gia Ban quản lý các dự án, chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh phân công;

- Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản khi được Giám đốc uỷ quyền;

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dược; Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm Thực phẩm; Trung tâm Y tế: Trấn Yên, thành phố Yên Bái, Yên Bình, Văn Yên.

 

 

 

 

Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết