Get Adobe Flash player

 Giám đốc Sở Y tế: Lê Thị Hồng Vân

+ Lĩnh vực phân công quản lý:  

- Chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Y tế về mọi mặt hoạt động ngành Y tế Yên Bái theo quy định.

          - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nạn tố cáo; thi đua khen thưởng; công nghệ thông tin; giám định y khoa.

          - Theo dõi chỉ đạo Chương trình mục tiêu y tế - dân số, cải cách hành chính, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế trường học, dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

- Chủ tịch: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Y tế; Trưởng Ban biên tập Bản tin sức khoẻ Yên Bái.

- Tham gia các ban chỉ đạo do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phân công.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của: Phòng Kế hoạch – Tài chính; Tổ chức cán bộ; Thanh tra Sở; Văn phòng Sở; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ.

- Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của ngành; Chủ tịch Hội Y tế công cộng.

          - Chủ tài khoản toàn bộ các lĩnh vực của ngành.

Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết