Get Adobe Flash player

Phó Giám đốc Sở Y tế:  Bác sỹ CKII Đặng Đình Thắng

 

Lĩnh vực phân công quản lý:

-            - Phụ trách công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, Pháp Y; Trang thiết bị; Phòng chống lụt bão, thiên tai; hành nghề y tư nhân; công tác Quân – Dân y kết hợp; công tác xã hội hóa của ngành Y tế;

        - Chỉ đạo, theo dõi công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học toàn ngành;

        - Chỉ đạo xây dựng mô hình trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình;

        - Phó Trưởng Ban biên tập Bản tin sức khỏe ngành Y tế; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Y tế; Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ cơ sở Sở Y tế; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Sở Y tế;

            - Theo dõi Hội  Y học; Hội Điều dưỡng, Hội chữ thập đỏ Sở;

-             - Tham gia Ban quản lý các dự án, chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách;

-              - Tham gia các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh phân công;

-             -  Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản khi được Giám đốc ủy quyền;

-             - Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động Phòng Nghiệp Y; Bệnh viện YHCT; Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Bệnh viện Tâm Thần; Bệnh viện Nội tiết; Bệnh viện Sản - Nhi; Trung tâm Pháp Y và Trung tâm Y tế: Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn.

Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết