Get Adobe Flash player

   BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI 

1. Giám đốc Sở: Thạc sỹ, Bs Lê Thị Hồng Vân

 Điện thoại Cơ quan: 02163.855.667

 

 - Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết

 

2. Phó Giám đốc Sở: Bác sĩ CKII  Đặng Đình Thắng

 Điện thoại Cơ quan: 02163.851.504

 

 - Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết

  

3. Phó Giám đốc Sở: DS CKII  Vũ Trọng Thưởng

+ Điện thoại Cơ quan: 02163.852.051

 

 - Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết

 

4. Phó Giám đốc Sở: ThS, BSCKII Nguyễn Văn Hà

Description: C:\Users\Admin\Desktop\ha.JPG

 Điện thoại Cơ quan: 02163.818.216


 - Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết

 

Văn bản mới

Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết