Get Adobe Flash player

 

 

   BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

 

 

 

1. Giám đốc Sở: Thạc sỹ, bác sỹ Lê Thị Hồng Vân


 

 

+ Điện thoại Cơ quan: 02163.855.667


+ Fax: 02163. 851.504

 

+ Di động: 0913.380.566.


+ Email: lehongvan103@gmail.com

- Lĩnh vực phân công quản lý:  >> Xem chi tiết

 
 

3. Phó Giám đốc Sở: Bác sĩ CKII - Đặng Đình Thắng

+ Điện thoại Cơ quan:

+ Di động: 0912.915.827

+ Email: thangsytyb@gmail.com


- Lĩnh vực phân công quản lý:>> Xem chi tiết4. Phó Giám đốc Sở: Dược sĩ CKII - Vũ Trọng Thưởng

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/images/BSCKII_-_Nguyen_Trung_Tuyen_-_PGD.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 02163.852.051

+ Di động: 0912.079.998

+ Email: thuongvu@gmail.com

 - Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết

  

 

 

 

 

 

Văn bản mới

Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết