Get Adobe Flash player
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-20 of 1533<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  BVTĐ 7/9/2021 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện đa khoa Trường Đức)
  526/QĐ-QLD 10/09/2021 QĐ Về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 106
  537/QĐ-SYT 15/09/2021 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" - GPP
  1820/SYT-NVY 15/09/2021 V/v hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương
  212/ATTP-NV 14/09/2021 Công văn Về việc công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên Website của Sở y tế Yên Bái
  202/ATTP-NV 14/09/2021 Công văn Về việc công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên Website của Sở y tế Yên Bái
  292/BCB-BVTĐ 18/8/2021 Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (Bệnh viện đa khoa Trường Đức)
  217/TTYT-TCHC 25/8/2021 Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Yên Bình)
  293/TB-BVTĐ 18/8/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
  525/QĐ-SYT 08/09/2021 Quyết định V/v cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn GPP ( Đợt 8 năm 2021)
  572/CV-BVL&BP 31/08/2021 Công văn V/v Cung cấp danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  511/QĐ-QLD 01/09/2021 Quyết định V/v ban hành danh mục 44 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170
  512/QĐ-QLD 01/09/2021 Quyết định V/v ban hành 04 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170
  513/QĐ-QLD 01/09/2021 Quyết định V/v ban hành danh mục 71 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung
  519/QĐ-QLD 06/09/2021 Quyết định V/v sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
  515/QĐ-SYT 06/09/2021 Quyết định V/v cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB, Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở hành nghề KCB đợt VIII năm 2021
  445/QĐ-SYT 18/08/2021 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược (Đợt 12 năm 2021)
  514/QĐ-QLD 1/9/2021 Quyết định ban hành danh mục cấp GĐKLH đợt 170 bổ sung
  505/QĐ-QLD 26/8/2021 Quyết định v/v ban hành 03 danh mục vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 41 (bổ sung lần 1)
  504/QĐ-QLD 26/8/2021 Quyết định v/v ban hành 01 danh mục sinh phẩm được cấp giấy lưu hành tại Việt Nam - đợt 41 (bổ sung lần 1)

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết