Get Adobe Flash player
 • Văn bản UBND Tỉnh

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-45 of 255<  1  2  3  4  5  6  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  409/BCĐ-VX 09/02/2021 V/v thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
  423/BCĐ-VX 15/02/2021 V/v rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  01/CĐ-UBND 09/02/2021 Công điện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
  327/UBND-VX 3/02/2021 Công văn V/v thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
  269/UBND-VX 28/1/2021 Công văn V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
  286/UBND-VX 28/1/2021 Công văn v/v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính Phủ tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ về phòng chống dịch COVID-19
  3775/UBND-VX 3/12/2020 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  3744/UBND-VX 30/11/2020 Công văn V/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
  2979/QĐ-UBND 27/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn ban điều hành và văn phòng thường trực giúp việc ban điều hành chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
  1129/SNV-CCVC 19/11/2020 V/v đôn đốc triển khai phần mềm quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái
  4/SY-SYT 06/11/2020 Sao y nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  2778/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh", xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa tỉnh Yên Bái
  155/TB-VP 07/11/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với ngành tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách 10 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
  3047/UBND-VX 30/09/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới
  2755/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Quân - Dân y tỉnh Yên Bái
  2753/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Yên Bái
  2742/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Yên Bái
  2739/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Yên Bái
  4493/QĐ-BCĐQG 29/10/2020 Quyết định thành lập Tổ an toàn COVID-19
  3353/UBND-TCD 28/10/2020 V/v tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá
  2570/QĐ-UBND 23/10/2020 Quyết đinh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Yên Bái
  3322/UBND-TC 26/10/2020 V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg
  2569/QĐ-UBND 23/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tổng thể cơ sở làm việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái
  2460/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái
  247/KH-BCĐ 15/10/2020 Kế hoạch triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" năm 2020
  3226/UBND-VX 14/10/2020 V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới
  3168/UBND-VX 10/10/2020 V/v phối hợp tổ chức Lễ hội văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2020
  195/KH-UBND 22/09/2020 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2021
  141/TB-VP 07/10/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020
  120-HD/BTGTU 28/08/2020 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
  3034/UBND-NLN 30/09/2020 V/v tiếp tục triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2020
  05/CT-UBND 26/03/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  942/SNV-CCVC 06/10/2020 V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019
  3004/UBND-XD 30/09/2020 V/v giao tham mưu thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  230/QĐ-UBND 12/2/2020 Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
  2449/UBND-VX 18/08/2020 V/v phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  1980/QĐ-UBND 7/09/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái
  183/KH-UBND 1/9/2020 kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở" tỉnh Yên Bái
  1573/QĐ-UBND 27/07/2020 Quyết định v/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  1869/QĐ-UBND 21/08/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái
  2384/UBND-VX 13/08/2020 Công văn V/v tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  2239/UBND-VX 8/08/2020 Công văn V/v tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, việc cưới, việc tang trước diễn biến mới của dịch COVID-19
  2338/UBND-VX 8/8/2020 Công văn v/v tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh các trường hợp đến Đà Nẵng trở về địa phương
  2293/BCĐ-VX 5/08/2020 Công văn V/v tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
  2276/UBND-VX 4/08/2020 Công văn V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết