Get Adobe Flash player

Nội dung tìm kiếm:

 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân
 • Kế hoạch cải cách hành chính Sở Y tế năm 2021
 • Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 • Báo cáo Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ quý III, năm 2020
 • BÁO CÁO Tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước Sở Y tế tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2020
 • Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
 • Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019.
 • Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
 • Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã
 • Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện
 • Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ
 • Báo cáo Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
 • Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 • Kế hoạch cải cách hành chính Sở Y tế tỉnh Yên Bái năm 2019
 • Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018
 • Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực giám định y khoa
 • Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính tỉnh Yên Bái
 • Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái
 • Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
 • Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
 • Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái
 • Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 • 1-25 of 43<  1  2  >

  Văn bản mới

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết