Get Adobe Flash player
 • Văn bản UBND Tỉnh

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-45 of 282<  1  2  3  4  5  6  7  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  4226/SYT-NVY 11/07/2021 V/v thực hiện điều tra người có xét nghiệm SARS-COV-2 dương tính (thành phố Hồ Chí Minh)
  597/BCĐ-VPTT 09/06/2021 Công văn v/v hướng dẫn các biện pháp cách ly về y tế để phòng chống dịch COVID-19
  933/UBND-VX 07/04/2021 V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisa)
  572/QĐ-UBND 02/04/2021 Quyết định ban hành phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  926/UBND-VX 06/04/2021 Công văn của UBND tỉnh Yên Bái về việc tham mưu đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
  22-NQ/TU 20/01/2021 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025
  571/QĐ-UBND 02/04/2021 Quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025
  73/KH-BCĐ 26/03/2021 Kế hoạch xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị năm 2021
  171/BC-BCĐ389 12/03/2021 Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
  810/UBND-VX 25/03/2021 V/v chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Công ty sản xuất đá Granit trách nhiệm hữu hạn)
  800/UBND-VX 25/03/2021 V/v chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  147/BC-BCĐ 09/03/2021 Báo cáo kết quả triển khai Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Yên Bái năm 2020
  576/UBND-NC 08/03/2021 V/v tham gia ý kiến đối với Hồ sơ Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
  147/VP-BĐH 23/02/2021 Về việc triển khai lắp đặt mạng truyền số liệu chuyên dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  06-HD/BTGTU 26/02/2021 Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021
  121/BC-BCĐ 24/02/2021 Báo cáo thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020
  498/UBND-TKTH 25/02/2021 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
  228/SKHĐT-TH 24/02/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020; đề án nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách giai đoạn 2021 - 2025
  26/BC-UBND 24/02/2021 Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm 2021; tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021
  52/KHLN-SYT-SNN&PTNT 25/02/2021 Kế hoạch liên ngành phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2021
  121/SKHCN-QLCNCN 23/02/2021 V/v hưởng ứng tuyên truyền các hoạt động nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2021
  04/CTr-UBND 23/02/2021 Chương trình tổ chức các đoàn thăm, chúc mừng một số đơn vị trong ngành Y tế và bệnh viện, cơ quan Trung ương hợp tác với tỉnh nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2021)
  02/CTr-UBND 15/01/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
  456/UBND-VX 20/02/2021 V/v hoàn thiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái
  260/STC-SYT 23/02/2021 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ
  1726/STTTT-TTBCXB 19/02/2021 V/v tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021
  110/SNV-TCBC 09/02/2021 V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội tỉnh Yên Bái
  409/BCĐ-VX 09/02/2021 V/v thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
  423/BCĐ-VX 15/02/2021 V/v rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  01/CĐ-UBND 09/02/2021 Công điện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
  327/UBND-VX 3/02/2021 Công văn V/v thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
  269/UBND-VX 28/1/2021 Công văn V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
  286/UBND-VX 28/1/2021 Công văn v/v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính Phủ tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ về phòng chống dịch COVID-19
  3775/UBND-VX 3/12/2020 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  3744/UBND-VX 30/11/2020 Công văn V/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
  2979/QĐ-UBND 27/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn ban điều hành và văn phòng thường trực giúp việc ban điều hành chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
  1129/SNV-CCVC 19/11/2020 V/v đôn đốc triển khai phần mềm quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái
  4/SY-SYT 06/11/2020 Sao y nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  2778/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh", xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa tỉnh Yên Bái
  155/TB-VP 07/11/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với ngành tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách 10 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
  3047/UBND-VX 30/09/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới
  2755/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Quân - Dân y tỉnh Yên Bái
  2753/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Yên Bái
  2742/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Yên Bái
  2739/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Yên Bái

  Văn bản mới

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết