Get Adobe Flash player

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái tiếp nhận chuyển giao kỹ thật mới

Ngày xuất bản: 14/10/2021 8:02:00 SA
Lượt đọc: 72

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 376/QĐ-BVTT ngày 6/10 của Bệnh viện Tâm thần Trung Ương I về việc cử cán bộ đi chuyển giao kỹ thật và Kế hoạch số 317/KH-BVTT của Bệnh viện Tâm thần Yên Bái về việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thật mới, ngày 12/10, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật điều trị bằng kích thích từ xuyên sọ theo Đề án 1816 từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Lớp tập huấn diễn ra từ 12/10 đến hết tháng 10 do cán bộ có chuyên môn của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trực tiếp đào tạo và hướng dẫn bằng hình thức "cầm tay chỉ việc". Ngày đầu tiên tập huấn, các cán bộ bệnh viện đã vinh dự được PGS.TS Tô Thanh Phương, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trực tiếp giảng dạy.