Get Adobe Flash player
 • Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức có trình độ đại học, sau đại học thuộc các chuyên ngành y học tỉnh Yên Bái năm 2018

  Ngày xuất bản: 29/05/2018 3:43:00 CH

 • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018

  Ngày xuất bản: 27/04/2018 5:49:00 CH

 • Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các chuyên ngành y học năm 2017

  Ngày xuất bản: 14/12/2017 5:24:00 CH

 • Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức có trình độ đại học, sau đại học thuộc các chuyên ngành y học tỉnh Yên Bái năm 2017

  Ngày xuất bản: 20/11/2017 4:12:00 CH

 • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017

  Ngày xuất bản: 23/10/2017 12:12:00 CH

 • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế

  Ngày xuất bản: 02/12/2016 2:24:47 SA

 • Quyết định ban hành quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

  Ngày xuất bản: 20/09/2016 4:01:33 SA

 • BVĐK tỉnh: Tuyển hợp đồng lao động làm việc tại bệnh viện 500 giường

  Ngày xuất bản: 31/03/2016 9:10:28 SA

 • Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức y tế năm 2014

  Ngày xuất bản: 06/08/2014 12:00:00 SA

  Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức y tế năm 2014
 • Tài liệu thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành Y, Dược, cử nhân Sinh học 2014

  Ngày xuất bản: 01/08/2014 12:00:00 SA

  A-Tài liệu giới hạn Nghiệp vụ chuyên ngành Y, Dược, CN Sinh học.
 • 11-20 of 24<  1  2  3  >

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết