Get Adobe Flash player

Phó Giám đốc sở: Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tuyến


+ Lĩnh vực phân công quản lý:  

Chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Y tế về mọi mặt theo quy định.

            - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác cải cách hành chính của Sở Y tế; Tổ chức cán bộ;  kế hoạch, tài chính; đầu tư cơ bản; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nạn tố cáo; thi đua khen thưởng; công nghệ thông tin và công tác giám định y khoa.

            - Phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Phòng Kế hoạch- Tài chính, Tổ chức cán bộ, Thanh tra.

- Chủ tịch: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Hội Phòng chống HIV/AIDS, Hội Y dược học, Hội đồng Khoa học - Công nghệ Ngành, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Y tế.

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan Sở Y tế; Trưởng Ban biên tập Bản tin sức khoẻ Yên Bái.

- Tham gia các ban chỉ đạo do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phân công.

            - Chủ tài khoản toàn bộ các lĩnh vực của ngành.


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết