Get Adobe Flash player

 

 

   BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

  

 

1. Giám đốc sở: Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tuyến

BSCKII_-_TTND_Luong_Van_Hom_-_Giam_doc.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 02163.851.504

+ Fax: 02163. 851.504

+ Di động: 0912.282.539

+ Email: nguyenvantuyen@yenbai.gov.vn

- Lĩnh vực phân công quản lý:  >> Xem chi tiết

 

 

2. Phó Giám đốc sở: Thạc sĩ Lê Thị Hồng Vân


http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/images/BSCKII_-_Tran_Lan_Anh_-_PGD.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 02163.855.667

+ Di động: 0913.380.566

+ Email: lehongvan103@gmail.com

 - Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết

  

 

4. Phó Giám đốc sở: Dược sỹ CKII - Vũ Trọng Thưởng

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/images/BSCKII_-_Nguyen_Trung_Tuyen_-_PGD.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 02163.852.051

+ Di động: 0912.079.998

+ Email: thuongvu@gmail.com

 - Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết

  

 

 

 

 

 

Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết