Get Adobe Flash player
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG

 • Nội dung tìm kiếm:

  61-80 of 98<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  1318/QĐ-SYT 17/8/2017 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc -GPP"
  1301/QĐ-SYT 08/08/2017 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc -GPP"
  773/QĐ-SYT 24/8/2017 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc -GPP"
  1448/QĐ-SYT 07/08/2017 Quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giaáy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc- GGP" (Sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc)
  1228/QĐ-SYT 02/08/2017 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"( QĐ của Sở y tế tỉnh Tiền Giang)
  1229/QĐ-SYT 02/08/2017 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"
  1231/QĐ-SYT 02/08/2017 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"
  1188/TB-SYT 19/05/2017 Thông báo huỷ chứng chỉ hành nghề dược
  779/QĐ-SYT 17/07/2017 Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
  363/QĐ-SYT 28/3/2017 Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
  499/QĐ-SYT 28/07/2017 Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
  647/QĐ-SYT 20/07/2017 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc- GPP"
  1484/QĐ-SYT 31/05/2017 Quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" của Quầy bán thuốc tân dược ngoài hành chính số 05 trực thuộc công ty CPDP Hồng Ngọc, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
  1138/QĐ-SYT 13/07/2017 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc- GPP"
  651/QĐ-SYT 25/07/2017 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc- GPP"
  503/QĐ-SYT 25/7/2016 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"
  1140/QĐ-SYT 13/07/2017 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"
  1139/QĐ-SYT 13/07/2017 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"
  1141/QĐ-SYT 13/07/2017 Quyết định v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"
  1129/QĐ-SYT 14/07/2017 Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề dược đợt 17/2017
 • Lượt truy cập

  Free Hit Counter
    Liên kết