Get Adobe Flash player
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG

 • Nội dung tìm kiếm:

  61-80 of 236<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  289/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Mai Thanh Liêm)
  288/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lại Phương Nam)
  287/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trần Bắc Triệu)
  286/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Mạnh Kiên)
  291/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Hà Thị Kim Khoa)
  290/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Bùi Thị Vân)
  283/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn GPP
  278/QĐ-SYT 28/05/2018 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (Bà Nguyễn Thị Hương)
  277/QD-SYT 28/5/2018 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"(Bà Trần Trang Nhung)
  503/SYT-NVD 29/05/2018 Công văn v/v không xác nhận hành nghề dược
  Danh sách hành nghề tại các đơn vị
  248/QĐ-SYT 11/05/2018 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (Bà Lương Thị Thu Hiền)
  246/QĐ-SYT 10/05/2018 Quyết định v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở hành nghề khám bệnh , chữa bệnh đợt IV năm 2018
  397/SYT-NVD 07/05/2018 Công văn v/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu
  205/QĐ-SYT 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa khu vực Khánh Hòa trực thuộc TTYT huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  206/QĐ-SYT 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa khu vực Thác Bà trực thuộc TTYT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  207/QĐ-SYT 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa khu vực Cảm Ân trực thuộc TTYT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  208/QĐ-SYT 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa khu vực Cẩm Nhân trực thuộc TTYT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  209/QĐ-SYT 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa khu vực Chấn Thịnh trực thuộc TTYT huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  210/QĐ-SYT 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa khu vực Đồng Khê trực thuộc TTYT huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
    Liên kết