Get Adobe Flash player
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG

 • Nội dung tìm kiếm:

  21-40 of 236<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  1034/QĐ-SYT 13/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt T hực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP do Sở Y tế Vĩnh Phúc cấp
  Danh sách nhân sự phòng khám đa khoa Việt Nga
  Danh sách phòng khám đa khoa Việt Tràng An
  Danh sách nhân sự phòng khám đa khoa Hiệu Hoa- Hà Nội
  Danh sách nhân sự phòng khám đa khoa Phú Thọ
  325/QĐ-SYT 19/06/2018 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP
  1218/QĐ-SYT 12/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" của Sở Y tế Tiền Giang cấp
  498/QĐ-SYT 15/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc- GPP" do Sở Y tế Lào Cai cấp
  322/QĐ-SYT 18/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (ông Nguyễn Quang Định)
  324/QĐ-SYT 18/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (bà Dương Thị Lan)
  323/QĐ-SYT 18/06/2018 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (bà Nguyễn Thị Liễu)
  493/QĐ-SYT 14/06/2018 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc- GPP" do Sở Y tế Lào Cai cấp
  642/QĐ-SYT 12/06/2018 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" do Sở Y tế Khánh Hoà cấp
  1472/QĐ-SYT 14/06/2018 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" do Sở Y tế Bình Định cấp
  Tổng hợp danh sách cấp giấy phép hoạt động hành nghề Y tư nhân dịch vụ xoa bóp đến 20/6/2018
  Tổng hợp danh sách cấp giấy phép hoạt động hành nghề Y tư nhân đến 20/6/2018
  18/05/2018 Thông báo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở dịch vụ xoa bóp (MASSAGE) Sen Spa
  16/04/2018 Thông báo đủ điều kiện hoạt động của các cơ sở dịch vụ xoa bóp (MASSAGE) Tham Lam
  314/QĐ-SYT 13/06/2018 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược
  593/QĐ-SYT 11/06/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP do Sở Y tế An Giang cấp cho quầy thuốc Thuỳ Linh
    Liên kết