Get Adobe Flash player
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG » Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  82/CSCNMT-CSMETH 27/09/2018 V/v công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
  Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Yên Bái)
  03/PTN 30/05/2017 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế- TTYT Lục yên

  Lượt truy cập

  Free Hit Counter
    Liên kết