Get Adobe Flash player
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG » Công khai danh sách các cơ sở

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-20 of 62<  1  2  3  4  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  Danh sách nhân sự Phòng khám Phú Thọ (01/9/2019)
  Danh sách nhân sự phòng khám đa khoa Việt Nga
  Danh sách phòng khám đa khoa Việt Tràng An
  Danh sách nhân sự phòng khám đa khoa Hiệu Hoa- Hà Nội
  Danh sách nhân sự phòng khám đa khoa Phú Thọ
  284/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định V/v cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt V năm 2018
  298/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định v/v điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với TTYT huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  297/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Hải Oanh)
  296/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Duy Linh)
  295/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lều Vũ Hưng)
  293/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Việt Chung)
  292/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Công Hoàn)
  285/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lê Minh Giang)
  289/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Mai Thanh Liêm)
  288/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lại Phương Nam)
  287/QĐ-SYT 31/05/2018 Quyết định Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trần Bắc Triệu)
  Danh sách hành nghề tại các đơn vị
  246/QĐ-SYT 10/05/2018 Quyết định v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở hành nghề khám bệnh , chữa bệnh đợt IV năm 2018
  205/QĐ-SYT 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa khu vực Khánh Hòa trực thuộc TTYT huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  206/QĐ-SYT 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa khu vực Thác Bà trực thuộc TTYT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết