Get Adobe Flash player
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG » An toàn vệ sinh thực phẩm

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  68/ATTP-NV 05/05/2020 V/v công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên Website của Sở Y tế Yên Bái
  15/ATTP-NV Công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm (từ ngày 1/11/2019-31/12/2019)
  43/ATTP-NV Công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm (từ ngày 1/1/2020-15/2/2020)
  188/ATTP-NV 07/11/2019 V/v công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên Website của Sở Y tế Yên Bái
  161/ATTP-NV 07/10/2019 V/v công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên website của Sở Y tế Yên Bái
  127/ATTP-NV 03/9/2019 Công văn V/v công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên Website của Sở Y tế Yên Bái Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
  98/ATTP-NV 16/07/2019 Công văn V/v công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên Website của Sở Y tế Yên Bái
  59/ATTP-NV 21/05/2019 V/v công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên Website của Sở Y tế Yên Bái
  47/ATTP-NV 14/12/2018 công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên Website của Sở y tế Yên Bái
  38/ATTP-NV 09/11/2018 Công văn v/v công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế
  39/ATTP-NV 02/11/2018 Công văn V/v công khai danh mục tên các cơ sở tự công bố sản phẩm trên website của Sở Y tế Yên Bái (ATVSTP)
  Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2018 (từ 1/1/2018 - 31/7/2018)

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết