Get Adobe Flash player
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỊCH VỤ CÔNG » An toàn sinh học cấp 1, cấp 2

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-20 of 23<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  125/TTKSBT-XN 17/3/2020 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học
  43,44/BVĐKKVNL 11/02/2020 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
  92/BP 8/7/2019 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
  30/ATSH-VTA 01/05/2019 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
  Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (TTYT thành phố)
  74/ATSH-VTA 31/12/2018 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Việt Tràng An)
  Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Phòng khám đa khoa Phú Thọ)
  39/TTYT-TCHC 02/04/2019 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học ( TTYT huyện Trạm Tấu)
  Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (TTYT huyện Lục Yên)
  01/PKDKVN Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Phòng khám đa khoa Việt nga)
  424/CV 26/12/2018 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học ( Công an tỉnh Yên Bái)
  375/ĐN-BVTT 25/10/2018 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Bệnh viện tâm thần)
  01/TTYT 25/10/2018 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (TTYT Mù Cang Chải)
  244/BBC-BVSN 6/11/2017 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học( Bệnh viện sản nhi)
  101/BVĐKKVNL 10/04/2018 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
  92/TTKSBT-XN 28/03/2018 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học
  350/CB-KNYB 03/10/2017 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
  138/BVĐK 02/06/2017 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái
  140/BVĐK 02/06/2017 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái
  139/BVĐK 02/06/2017 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết