Get Adobe Flash player
 • Văn bản Trung Ương

 • Nội dung tìm kiếm:

  136-180 of 204<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
  02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại
  06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
  64/2014/NĐ-CP 26/6/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
  42/2013/QH13 25/11/2013 Luật tiếp công dân
  05/2016/TT-BYT 29/02/2016 Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
  04/2016/TT-BYT 26/02/2016 Thông tư quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
  52/2015/NĐ-CP 28/05/2015 Nghị định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
  58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 31/12/2015 Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế
  77/2015/QH13 19/6/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương
  16/2010/NĐ-CP 03/3/2010 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  35/2009/QH12 18/6/2009 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  123/2015/NĐ-CP 15/11/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
  02/2016/QĐ-TTg 28/01/2016 Quyết định quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch truyền nhiễm
  01/2016/TT-BYT 05/01/2016 Thông tư quy định về kê đơn thuốc YHCT, kê đơn thuốc YHCT kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  55/2015/TT-BYT 29/12/2015 Thông tư quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
  41/2015/TT-BYT 16/11/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2015/của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,chữa bệnh
  51/2015/TTLT-BYT-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng y tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, Thị xã,Thành phố thuộc tỉnh
  40/2015/TT-BYT 16/11/2015 Thông tư quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
  49/2015/TT-BYT 11/12/2015 Thông tư quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
  27/2015/TTLT-BYT-BNV 07/11/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
  34/2015/TT-BYT 27/10/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
  33/2015/TT-BYT 27/10/2015 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn
  177/2015/TTLT-BTC-BYT 11/08/2015 Thông tư liên tich sửa đổi bổ sung thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15/8/2013 của Bộ y tế và Bộ tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015
  85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ
  43/2015/QĐ-TTg 16/09/2015 Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.
  72/2015/NĐ-CP 07/09/2015 Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.
  24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 21/08/2015 Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe.
  19/2015/TT-BYT 15/07/2015 Thông tư quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
  63/2015/NĐ-CP 22/07/2015 Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
  32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA 09/07/2015 Thông tư liên tịch quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma tuý
  19/2015/TT-BYT 15/07/2015 Thông tư quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
  16/2015/TTLT-BYT-BTC 02/07/2015 Thông tư liên tịch sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
  60/2014/QH13 20/11/2014 Luật Hộ tịch
  52/2015/NĐ-CP 28/05/2015 Nghị định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
  04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV 28/05/2015 Thông tư liên tịch ban hành quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
  11/2015/TTLT-BYT-BNV 27/05/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
  10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/05/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
  08/2015/TT-BYT 11/05/2015 Phụ lục sửa đổi, bổ sung giới hạn tối đa đối với một số phụ gia trong thực phẩm
  41/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" "Thầy thuốc ưu tú"
  07/2015/TT-BYT 03/04/2015 Thông tư quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kĩ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
  04/2015/TT-BYT 17/03/2015 Thông tư quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
  01/2015/TT-BYT 27/02/2015 Thông tư hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết