Get Adobe Flash player
 • Văn bản Trung Ương

 • Nội dung tìm kiếm:

  91-135 of 204<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  08/2016/TT-BLĐTBXH 15/5/2016 Thông tư Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.
  07/2016/TT-BLĐTBXH 15/5/2016 Thông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
  28/2016/TT-BYT 30/6/2016 Thông tư Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.
  19/2016/TT-BYT 30/6/2016 Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khoẻ ngươì lao động.
  15/2016/TT-BYT 15/5/2016 Thông tư Quy định bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.
  44/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
  39/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
  37/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động vể bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  84/2015/QH13 25/06/2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động
  27/2017/TT-BYT 28/06/2017 Thông tư quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
  07/2017/TT-BYT 03/5/2017 Thông tư ban hành Danh mục thuốc không kê đơn
  05/2016/TT-BYT 29/2/2016 Thông tư Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
  06/2017/TT-BYT 03/05/2017 Thông thư ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
  33/2017/TT-BYT 02/08/2017 Thông tư Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi
  01/2016/QH14 17/11/2016 Luật đấu giá tài sản
  02/2016/QH14 18/11/2016 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
  41/2016/TT-BYT 14/11/2016 Thông tư Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
  80/2015/QH13 22/6/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  77/2015/QH13 19/6/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương
  176/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
  178/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
  104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
  36/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
  49/2016/TTLT-BQP-BTC 14/4/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
  13/2016 /TTLT-BYT-BGDĐT 05/2016 Phụ lục 04. Mẫu đánh giá công tác y tế trường học (Áp dụng cho các cơ sở giáo dục phổ thông) (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 2016 /TTLT-BYT-BGDĐT quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  13/2016 /TTLT-BYT-BGDĐT 05/2016 Phụ lục 03. Mẫu đánh giá công tác y tế trường học (Áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non) (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 2016 /TTLT-BYT-BGDĐT quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  13/2016 /TTLT-BYT-BGDĐT 05/2016 Phụ lục 02. Mẫu báo cáo công tác y tế trường học (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 2016 /TTLT-BYT-BGDĐT quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 05/2016 Mẫu 02. Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ học sinh (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 05/2016 Mẫu 01. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh Dành cho học sinh cở sở giáo dục mầm non (3 tháng tuổi đến < 6 tuổi) (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 05/2016 Mẫu 01. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 05/2016 Mẫu 01. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học
  87/2015/QH13 20/11/2015 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
  93/2015/QH13 25/11/2015 Luật tố tụng hành chính
  96/2015/QH13 25/11/2015 Luật trưng cầu ý dân
  101/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật tố tụng hình sự
  100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự
  92/2015/QH13 25/11/2015 Bộ luật tố tụng dân sự
  91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật dân sự
  07/2016/TTLT_BYT-BTC-BLĐTBXH 15/04/2016 Thông tư liên tịch quy định chi tiết NGhị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
  06/2013/TT-TTCP 30/9/2013 Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo
  76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
  03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo
  07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
  07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết