Get Adobe Flash player
 • Văn bản Trung Ương

 • Nội dung tìm kiếm:

  46-90 of 204<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  02/2007/QH12 21/11/2007 Luật phòng, chống bạo lực gia đình
  09/2018/TT-BYT 27/04/2018 Thông tư ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  Những nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị
  Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị
  51/2017/TT-BYT 29/12/2017 Thông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
  50/2017/TT-BYT 29/12/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán khám bệnh, chữa bệnh
  44/2017/TT-BYT 16/11/2017 Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
  04/2018/TT-BYT 9/2/2018 Thông tư Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
  03/2018/TT-BYT 9/2/2018 Thông tư Quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  02/2018/TT-BYT 22/1/2018 Thông tư quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
  01/2018/TT-BYT 18/1/2018 Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  49/2017/TT-BYT 28/12/2017 Thông tư Quy định về hoạt động y tế từ xa
  143/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- dân số giai đoạn 2016- 2020
  41/2017/TT-BYT 9/11/2017 Thông tư về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế, liên tịch ban hành
  47/2017/TT-BYT 22/12/2017 Thông tư ban hành danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam.
  39/2017/TT-BYT 18/10/2017 Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
  38/2017/TT-BYT 17/10/2017 thông tư ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
  97/2017/NĐ-CP 18/8/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
  06/2003/PL-UBTVQH11 9/1/2003 Pháp lệnh dân số
  55/2010/QH12 17/6/2010 Luật An toàn thực phẩm
  90/2012/QH13 18/6/2012 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
  30/6/1989 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân
  03/2007/QH12 21/11/2007 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
  75/2006/QH11 29/11/2006 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
  64/2006/QH11 29/6/2006 LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
  105/2016/QH13 6/4/2016 Luật dược
  46/2014/QH13 13/6/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
  25/2008/QH12 14/11/2008 Luật bảo hiểm y tế
  40/2009/QH12 23/11/2009 Luật khám chữa bệnh
  15/2016/TT-BYT 15/5/2016 Thông tư Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
  44/2016/NĐ-CP 1/5/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
  37/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
  39/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động
  53/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Thông tư Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
  07/2016/TT-BLĐTBXH 15/5/2016 Thông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
  28/2016/TT-BYT 30/6/2016 Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp
  13/2016/TT-BLĐTBXH 16/6/2016 Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
  39/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động
  84/2015/QH13 25/6/2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động
  19/2016/TT-BYT 30/6/2016 Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khoẻ người lao động
  08/2016/TT-BLĐTBXH 15/5/2016 Thông tư hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
  20/2017/TT-BYT 10/05/2017 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính Phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
  53/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Thông tư Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
  13/2016/TT-BLĐTBXH 16/6/2016 Thông tư Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết