Get Adobe Flash player
 • Văn bản Trung Ương

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-45 of 204<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
  09/2020/TT-BTTTT 24/04/2020 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
  24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  02/2020/TT-BYT 20/01/2020 Thông tư quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
  01/2020/TT-BYT 16/01/2020 Thông tư Sửa đổi bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiên thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
  03/2020/TT-BYT 22/01/2020 Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  35/2019/TT-BYT 30/12/2019 Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  30/2019/TT-BYT 03/12/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
  59/2019/NĐ-CP 1/7/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
  36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
  21/2019/TT-BYT 21/08/2019 Thông tư Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình
  24/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
  15054/QLD-ĐK 03/9/2019 Công văn V/v đính chính quyết định cấp số đăng ký
  14/TT/2019/TT-BYT 5/7/2019 Phụ lục kèm theo Thông tư 14/TT/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019
  14/TT/2019/TT-BYT 05/7/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
  13/TT/2019/TT-BYT 08/8/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
  17/2019/TT - BYT 17/7/2019 Thông tư Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
  12/2019/TT-BYT 28/6/2019 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  10/2019/TT-BYT 10/6/2019 Phụ lục kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019
  10/2019/TT-BYT 10/6/2019 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
  46/2014/QH13 13/6/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
  25/2008/QH12 14 /11/ 2008 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
  75/2006/QH 11 29/11/2006 LUẬT HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN, LẤY XÁC
  08/2019/TT-BYT 31/5/2019 Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
  05/2019/TT-BYT 28/03/2019 Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
  46/2018/TT-BYT 28/01/2019 Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử
  155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
  40/2018/TT-BYT 07/12/2018 Thông tư quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
  39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
  1444/SYT-NVY 07/12/2018 Thông tư số 28/2018/TT-BYT về "quản lý, điều trị người nhiễm, phơi nhiễm HIV"
  30/2018/TT-BYT 27/11/2018 Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
  34/2018/TT-BYT 16/11/2018 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  27/2018/TT-BYT 26/10/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
  146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  25/2018/TT-BYT 28/09/2018 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
  24/2018/TT-BYT 18/09/2018 Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin
  19/2018/TT-BYT 30/08/2018 Thông tư ban hành Danh mục thuốc thiết yếu
  17/2018/TT-BYT 06/08/2018 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
  16/2018/TT-BYT 20/07/2018 Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
  24/2017/TT-BYT 17/05/2018 Thông tư Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế, và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  68/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  08/2018/TT-BYT 18/04/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
  102/2016/QH13 5/4/2016 Luật trẻ em

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết