Get Adobe Flash player
 • Văn bản UBND Tỉnh

 • Nội dung tìm kiếm:

  136-180 of 194<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  955-TB/TU 26/06/2015 Thông báo của Thường trực Tỉnh uỷ về việc tăng cường phòng, chống dịch tiêu chảy
  /SYT-NVD V/v: Rút SĐK lưu hành thuốc; Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL.
  537/SYT-NVD 05/06/2015 V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL
  1097/UBND-NC 01/06/2015 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị
  513/SYT-NVD 03/06/2015 v/v giảm giá thuốc trúng thầu năm 2014- 2015
  512/SYT-NVD 03/06/2015 v/v rút số đăng ký lưu hành thuốc; đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL
  1104/UBND-TCD 02/06/2015 v/v thực hiện chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
  112/KH-BVSTBPN 02/06/2015 Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành y tế năm 2015
  995/UBND-VX 19/05/2015 V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
  957/STP 19/05/2015 V/v sử dụng hệ dữ liệu văn bản QPPL phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
  212/STP-KTrVBQPPL 19/05/2015 V/v sử dụng hệ dữ liệu văn bản QPPL phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
  14/TTCSSKSS 27/04/2015 V/v triển khai chiến dịch cân trẻ và ngày vi chất dinh dưỡng năm 2015
  321/SYT-TTr 13/04/2015 V/v yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính đã được công bố
  809/UBND-NLN 24/04/2015 V/v tăng cường công tác chỉ đạo xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý năm 2015
  55/KH-UBND 24/04/2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
  331/SYT-TTr 14/04/2015 V/v yêu cầu niêm yết công khai và thực hiện thủ tục hành chính đã được công bố về khám sức khoẻ theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT
  142/QĐ-SYT 14/04/2015 Quyết định kiện toàn BCĐ phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn và phòng chống tai nạn thương tích ngành y tế tỉnh Yên Bái
  324/SYT-TTr 13/04/2015 V/v thông báo ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BYT và Thông tư số 03/2015/TT-BYT
  44/KH-UBND 08/04/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, đảm bảo an ninh mạng Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  484/UBND-NC 30/03/2015 V/v thực hiện Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
  483/UBND-NC 30/03/2015 V/v thực hiện việc giao chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp
  83/STP-KTrVBQPPL 24/03/2015 V/v thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
  86/STP-KTrVBQPPL 25/03/2015 V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm
  412/UBND-VX 23/03/2015 Hướng dẫn triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT
  177/SYT-TTr 06/03/2015 V/v lấy ý kiến về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)
  33/KH-UBND 16/03/2015 Kế hoạch thực hiện công tác DS/KHHGĐ tỉnh Yên Bái năm 2015
  344/UBND-NC 10/03/2015 V/v rà soát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ
  340/UBND-NC 10/03/2015 Về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước
  03/CT-UBND 05/03/2015 Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
  164/SYT-TCCB 14/02/2015 V/v đôn đốc triển khai, thực hiện thí điểm đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công
  117/SYT-NVY 09/02/2015 V/v phối hợp hướng dẫn thủ tục, hồ sơ khám chữa bệnh nhân đạo
  14/KH-BCĐ 03/02/2015 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2015
  184/UBND-NC 02/02/2015 V/v báo cáo việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015
  188/UBND-VX 02/02/2015 V/v áp dụng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập
  164/QĐ-UBND 30/01/2015 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần đến 31/12/2014
  93/SYT-NVY 30/01/2015 V/v tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi
  2741/UBND-TC 23/12/2014 V/v triển khai thực hiện công văn số 14285/BTC-QLCS của Bộ tài chính về tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
  Số: 3638/BYT-BH 29 tháng 05 năm 2015 V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình
  08/KH- SYT 20/01/2015 Kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm 60 năm "Ngày thầy thuốc Việt Nam" 27/2/1955- 27/2/2015 và trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2014.
  36/QĐ-UBND 15/01/2015 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Yên Bái.
  03/KH-UBND 16/01/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  01/CT- UBND 16/01/2015 Chỉ thị về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Ất Mùi
  02/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định về việc thu nộp và tỷ lệ % phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ
  01-2015/QĐ- UBND 12/01/2015 Quyết định về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  42/TB- SYT 14/01/2015 Về việc khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử Sở Y tế.

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết