Get Adobe Flash player
 • Văn bản UBND Tỉnh

 • Nội dung tìm kiếm:

  46-90 of 194<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  1269/CV-BCĐ 14/03/2020 v/v tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19
  67/KH-BCĐ 17/03/2020 Kế hoạch Ứng phó chi tiết của "Tình huống 2"- Kế hoạch số 16-KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh khi có người nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái
  578/UBND-VX 12/03/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
  2117-CV/TU 9/03/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới
  523/UBND-VX 8/03/2020 V/v cho học sinh THPT, GDTX và sinh viên các trường cao đẳng tạm nghỉ học
  521/UBND-VX 7/03/2020 V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau ca bệnh thứ 17 tại Việt Nam
  434/UBND-VX 28/02/2020 CV Về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tạm nghỉ học; học sinh THPT, GDTX và sinh viên các trường Cao đẳng trở lại trường học
  325/QĐ-UBND 27/2/2020 QĐ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các trạm y tế thuộc TTYT các huyện trực thuộc SYT
  03/CT-UBND 29/02/2020 Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tình Yên Bái
  382/UBND-VX 24/02/2020 V/v tăng cường thực hiện theo dõi, cách lý y tế đối với người đến từ khu vực đang có dịch COVID - 19
  291/UBND-VX 13/02/2020 Công văn V/v thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  290/UBND-VX 13/02/2020 Công văn Về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  25/KH-UBND 11/2/2020 Kế hoạch tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh vào Yên Bái và công dân Việt Nam từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra đến địa bàn tỉnh
  23/KH-UBND 10/2/2020 Kế hoạch tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh vào Yên Bái và công dân Việt Nam từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đến địa bàn tỉnh
  231/UBND-VX 9/02/2020 Công văn V/v tuyên truyền khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc
  229/UBND-NLN 7/2/2020 Công văn V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi;'
  195/QĐ-UBND 6/02/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch, danh mục mua sắm hóa chất, vật tư và in tờ rơi, pano phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona gây ra năm 2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái
  324/UBND-TNMT 18/02/2020 Công văn V/v chỉ đạo, xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định
  2473/UBND-NCPC 10/9/2019 Công văn V/v thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP
  2449/UBND-VX 08/9/2019 Công văn V/v điều chỉnh thời gian hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và màn đại xòe Việt Nam lớn nhất Thế giới
  09/CT-UBND 30/9/2019 Chỉ thị Về thực hiện các nhiệm vụ trong tâm năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  212/BC-UBND 30/8/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại động vật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  202/KH-UBND 05/8/2019 KH Thực hiện Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  273/SY-UBND 15/11/2018 SY Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
  272/SY-UBND 15/11/2018 SY Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
  617/QĐ-SYT 12/10/2018 Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các khoa, phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.
  1133/SYT-TCCB 09/10/2018 V/v báo cáo đoàn chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Yên Bái
  81-KH/ĐUK 12/09/2018 Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 10/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa III về "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016-2020" và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK, ngày 24/5/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa VII về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở"
  2029/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái giai đoạn II
  1573/QĐ-SYT 23/08/2018 QĐ về việc bãi bỏ quyết định một số điều tại các quyết định của UBND tỉnh ban hành đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
  1521/QĐ-UBND 16/08/2018 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu y tế- dân số năm 2018
  1457/QĐ-UBND 08/08/2018 QĐ vv công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
  1818/UBND-VX 08/08/2018 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi
  107/HD-UBND 18/05/2018 Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng
  730/QĐ-UBND 18/05/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính mới bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
  55/KH-TU 26/03/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ và Kế hoạch hành động số 73-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
  322/QĐ-UBND 14/3/2018 Quyết định v/v ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
  3261/QĐ-UBND 15/12/2017 Quyết định về việc giao quyền tự chủ và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ
  1827/QĐ-UBND 06/10/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hnahf chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế
  478/UBND-NC Công văn v/v đính chính Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 2/3/2017 của UBND tỉnh Yên Bái
  204/UBND-VX 20/02/2017 Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh do vi-rut Zika, sốt xuất huyết
  3619/QĐ-UBND 21/12/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
  04/NQ-UBND 14/06/2016 Nghị quyết phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2016
  276/QĐ-SYT 03/06/2016 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
  10-KH/TU 23/03/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết