Get Adobe Flash player

Nội dung tìm kiếm:

 • Thông báo về việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái
 • Thông báo về hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt bổ xung, bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Yên Bái giai đoạn I
 • Thông báo công khai thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Kế hoạch cải cách hành chính Sở Y tế năm 2018
 • Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
 • Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí I năm 2018 Phương hướng nhiệm vụ năm quí II năm 2018
 • TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Thông báo về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở tư pháp sang Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý
 • Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
 • Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
 • 26-40 of 40<  1  2  >

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết