Get Adobe Flash player
 • Văn bản UBND Tỉnh

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-45 of 231<  1  2  3  4  5  6  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  247/KH-BCĐ 15/10/2020 Kế hoạch triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" năm 2020
  3226/UBND-VX 14/10/2020 V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới
  3168/UBND-VX 10/10/2020 V/v phối hợp tổ chức Lễ hội văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2020
  195/KH-UBND 22/09/2020 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2021
  141/TB-VP 07/10/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020
  120-HD/BTGTU 28/08/2020 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
  3034/UBND-NLN 30/09/2020 V/v tiếp tục triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2020
  05/CT-UBND 26/03/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  942/SNV-CCVC 06/10/2020 V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019
  3004/UBND-XD 30/09/2020 V/v giao tham mưu thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  230/QĐ-UBND 12/2/2020 Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
  2449/UBND-VX 18/08/2020 V/v phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  1980/QĐ-UBND 7/09/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái
  183/KH-UBND 1/9/2020 kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở" tỉnh Yên Bái
  1573/QĐ-UBND 27/07/2020 Quyết định v/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  1869/QĐ-UBND 21/08/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái
  2384/UBND-VX 13/08/2020 Công văn V/v tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  2239/UBND-VX 8/08/2020 Công văn V/v tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, việc cưới, việc tang trước diễn biến mới của dịch COVID-19
  2338/UBND-VX 8/8/2020 Công văn v/v tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh các trường hợp đến Đà Nẵng trở về địa phương
  2293/BCĐ-VX 5/08/2020 Công văn V/v tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
  2276/UBND-VX 4/08/2020 Công văn V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
  2209/UBND-VX 31/07/2020 V/v tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân
  2225/QĐ-BCĐ 28/05/2020 Quyết định V/v ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng
  2203/QĐ-BCĐ 27/07/2020 Quyết định V/v ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình
  922/STTTT-TTBCXB 3/08/2020 Công văn V/v tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  201-KH/TU 4/08/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT và thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020
  2189/UBND-VX 30/07/2020 V/v thực hiện các quy định của Luật Báo chí
  2179/UBND-VX 29/07/2020 Công văn V/v kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch COVID-19
  212/GM-BCĐ 29/07/2020 Giấy mời Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố
  99/TB-VP 30/07/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới - ngày 30 tháng 7 năm 2020
  2128/UBND-VX 27/07/2020 V/v triển khai phòng chống nhiễm giun Dracunculus medinensis trên địa bàn tỉnh
  151/KH-UBND 23/07/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2020 tỉnh Yên Bái
  2126/UBND-VX 26/07/2020 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  83/BCH-PCTT 12/07/2020 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất
  40/KH-SNN 08/07/2020 Kế hoạch tăng cường năng lực Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vôn Ngân hàng Thế giới năm 2020 tỉnh Yên Bái
  1418/QĐ-UBND 10/07/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu đối với ông Phan Duy Tiêu - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái
  1931/UBND-VX 08/07/2020 V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến phát triển du lịch hậu COVID-19
  1318/QĐ-UBND 30/06/2020 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Yên Bái
  03/2020/TT-BVHTTDL 09/06/2020 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước
  1735/UBND-XD 23/06/2020 V/v xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu y tế - dân số cho giai đoạn 2021 - 2025
  155/KH-BCĐ 30/06/2020 Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020
  1752/UBND-NLN 24/06/2020 V/v yêu cầu cài đặt, sử dụng và cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng "PCTT" trên điện thoại thông minh
  1254/QĐ-UBND 24/06/2020 Quyết định về việc ban hành danh mục lĩnh vực ngành, nghề, khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  227/BC-BCĐ 13/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020
  695/VP-HCTC 19/06/2020 V/v sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết