Get Adobe Flash player
 • Văn bản Trung Ương

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-45 of 220<  1  2  3  4  5  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TIÊU ĐỀ TẢI VỀ
  08/2019/TT-BTP 10/12/2019 Thông tư Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
  46/2019/NQ-HĐND 29/11/2019 Nghị quyết sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2021
  08/2020/NĐ-CP 8/1/2020 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại
  24/2020/NĐ-CP 24/2/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  24/2020/NĐ-CP 24/2/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  93/2019/NĐ-CP 25/11/2019 Nghị định về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
  32/2012/NĐ-CP 5/3/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  19/2020/NĐ-CP 12/2/2020 Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  148/QĐ-UBND 21/1/2020 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2019
  135/QĐ-TTg 20/1/2020 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
  825/BNG-CNV 10/3/2020 Công văn v/v đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg
  152/QĐ-BKHĐT 4/2/2020 Quyết định v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch đầu tư năm 2019
  16/2020/NĐ-CP 3/2/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
  24/QĐ-BTP 6/1/2020 Quyết định v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tư pháp năm 2019
  01/2020/QĐ-TTg 3/1/2020 Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
  05/2020/NĐ-CP 3/1/2020 Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
  62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
  09/2020/TT-BTTTT 24/04/2020 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
  24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  02/2020/TT-BYT 20/01/2020 Thông tư quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
  01/2020/TT-BYT 16/01/2020 Thông tư Sửa đổi bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiên thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
  03/2020/TT-BYT 22/01/2020 Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  35/2019/TT-BYT 30/12/2019 Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  30/2019/TT-BYT 03/12/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
  59/2019/NĐ-CP 1/7/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
  36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
  21/2019/TT-BYT 21/08/2019 Thông tư Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình
  24/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
  15054/QLD-ĐK 03/9/2019 Công văn V/v đính chính quyết định cấp số đăng ký
  14/TT/2019/TT-BYT 5/7/2019 Phụ lục kèm theo Thông tư 14/TT/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019
  14/TT/2019/TT-BYT 05/7/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
  13/TT/2019/TT-BYT 08/8/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
  17/2019/TT - BYT 17/7/2019 Thông tư Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
  12/2019/TT-BYT 28/6/2019 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  10/2019/TT-BYT 10/6/2019 Phụ lục kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019
  10/2019/TT-BYT 10/6/2019 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
  46/2014/QH13 13/6/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
  25/2008/QH12 14 /11/ 2008 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
  75/2006/QH 11 29/11/2006 LUẬT HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN, LẤY XÁC
  08/2019/TT-BYT 31/5/2019 Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
  05/2019/TT-BYT 28/03/2019 Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
  46/2018/TT-BYT 28/01/2019 Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử
  155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
  40/2018/TT-BYT 07/12/2018 Thông tư quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
  39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

  Thư viện Video

  Bản tin

  Lượt truy cập

  visitor counter
    Liên kết