Get Adobe Flash player

Yên Bái thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”

Ngày xuất bản: 22/04/2020 4:12:00 CH
Lượt đọc: 334

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” năm 2020.

Cán bộ huyện Văn Chấn tuyên truyên phòng, chống tảo hôn, hôn nhân

cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc Mông, xã Suối Bu

 

 

 

Theo đó tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có tỷ lệ cao hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao cho đối tượng là cán bộ huyện, cán bộ xã, thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đại diện một số hộ dân tại các địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ cao tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và tuyên truyền tại các thôn bản thực hiện mô hình điểm tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên cho cán bộ huyện, cán bộ xã, thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và người dân thuộc 8 thôn đang thực hiện Mô hình (Thôn 1 Vàn, 2 Vàn, 3 Vàn, 4 Vàn; Thôn 1 Thuồng, 2 Thuồng, 3 Thuồng, 4 Thuồng) xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên.

 

 

Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức rà soát, xây dựng đưa các quy định của Pháp luật về hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm vào hương ước, quy ước, tiêu chuẩn thôn, bản văn hóa, gia đình văn hóa; Thực hiện công tác kiểm tra, thu thập thông tin phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để định hướng công tác tuyên truyền.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch được phê duyệt, tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết