Get Adobe Flash player

Thực trạng và nhiệm vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái và hướng tới chủ đề Ngày dân số giới năm 2019: “Việt Nam - 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD Cairo, 1994)”

Ngày xuất bản: 12/07/2019 10:07:00 SA
Lượt đọc: 762

 Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Ngay từ đầu năm, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu kịp thời với các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác công tác Dân số - KHHGĐ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh tuyên truyền kịp thời về công tác Dân số - KHHGĐ đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhận thức và hành động của đại bộ phận người dân về thực hiện chính sách Dân số đã có những chuyển biến tích cực. Số cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại được duy trì, quy mô gia đình 2 con được chấp nhận ngày càng rộng rãi.

                                                                          

                                  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân


Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Chi cục Dân số - KHHGĐ, tổng số trẻ sinh ra là 6115 trẻ, trong đó số trẻ trai là 3148, trẻ gái là 2967 tăng 446 trẻ so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 612 trẻ là con thứ 3 trở lên, tăng 45 trẻ so với cùng kỳ năm 2018; Tỷ lệ số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 66,8% kế hoạch năm; tỷ số giới tính khi sinh là 106,1 trẻ trai/100 trẻ gái; Tỷ lệ được sàng lọc sơ sinh là 120 trường hợp (2%), tỷ lệ được sàng lọc trước sinh là 4085 trường hợp (24,3%); Tỷ lệ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân là 8544 (11%); số cặp kết hôn là 1718; Số cặp tảo hôn là 89, chưa có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.
Tuy nhiên, công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức: Mức sinh còn chênh lệch khá lớn giữa các vùng, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 10, 01% trong đó cao nhất là huyện Trạm Tấu 22,15%, Mù Cang Chải 15,43%. Tình trạng tảo hôn vẫn tồn tại và diễn ra khá phổ biến tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Nam nữ chưa đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới vì chưa đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn qua lại 2 bên gia đình, tiềm ẩn nguy cơ tảo hôn và mang thai ở tuổi vị thành niên gây ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng dân số.
Bộ máy tổ chức ở cơ sở đang thực hiện sắp xếp đội ngũ. Tại cấp huyện, do thực hiện sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế nên phòng Dân số hiện tại còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Tại cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp… Từ năm 2019 tại xã không bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện riêng công tác dân số mà kiêm nhiệm các công việc khác. Hiện tại có 45/180 xã không có cán bộ làm công tác dân số mà do Trạm Y tế đảm nhiệm; 88/180 xã nhiệm vụ dân số do một chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thực hiện; 47/180 xã đang tiếp tục sắp xếp bố trí theo hướng kiêm nhiệm.
Tại các tổ dân phố thuộc phường, thị trấn mạng lưới cộng tác viên dân số không còn. Tại các thôn bản thuộc các xã có 1.143 nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số hoạt động với mức phụ cấp là 0,6 hệ số lương cơ bản/người/tháng. Tổng số thôn bản, tổ dân phố sau sáp nhập là 1364, trong đó số thôn bản có nhân viên y tế là 1143, số tổ dân phố không có nhân viên y tế là 221. Mạng lưới cộng tác viên dân số thôn bản bị thu hẹp từ 2.407 cộng tác viên dân số còn 1.143 nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số bằng 47,4% so với cộng tác viên của giai đoạn trước.
Do thay đổi về tổ chức bộ máy làm ảnh hưởng đến triển khai hoạt động công tác dân số tại cơ sở như khó khăn trong công tác thống kê báo cáo, các thông tin biến động chưa được cập nhật thường xuyên vào sổ A0; nhiều sổ A0 không cập nhật thông tin trong thời gian dài. Chất lượng kho dữ liệu không đảm bảo các dữ liệu điện tử. Khó khăn về cung ứng dịch vụ như quản lý đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; cấp phát phương tiện tránh thai (PTTT) phi lâm sàng; thiếu thuốc và vật tư tiêu hao; tiếp thị xã hội, xã hội hóa PTTT theo chủ trương chung khó triển khai. Cán bộ mới thay đổi chưa có điều kiện tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.
Để đáp ứng được công tác dân số trong tình hình mới, trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu cho Sở Y tế củng cố, kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác Dân số cơ sở để đảm bảo duy trì hoạt động nhiệm vụ công tác dân số. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về dân số cho đội ngũ cán bộ Trạm Y tế. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến tỉnh, đôn đốc thực hiện các hoạt động để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về Dân số với các cơ quan truyền thông đại chúng, truyền thông các mô hình, truyền thông nhân các sự kiện về Dân số, truyền thông chủ đề Ngày dân số thế giới năm 2019: “Việt Nam - 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD Cairo, 1994)”
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình quản lý điều hành, tổ chức thực hiện công tác dân số, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách, pháp luật về dân số.
Duy trì quản lý cung ứng phương tiện tránh thai miễn phí cho các huyện, thị, thành phố. Tiếp tục thực hiện tiếp thị xã hội và xã hội hóa nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các BPTT. Đẩy mạnh các hoạt động chương trình “Tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực KHHGĐ giai đoạn 2018-2020”. Duy trì kho dữ liệu hoạt động thường xuyên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về thời gian và cập nhật số liệu đầu vào tại cơ sở và kho cấp huyện./.
                     

                                                                                                                                                                                          ThS. Nguyễn Thị Kim Huế

 


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết