Get Adobe Flash player

Những kết quả đạt được trong công tác dân số năm 2019

Ngày xuất bản: 18/01/2020 12:00:00 SA
Lượt đọc: 500

Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, năm 2019 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động công tác Dân số trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền kịp thời, đầy đủ và sâu sắc các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình về nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Nhờ đó các chỉ tiêu về dân số đạt kết quả cao, một số chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 2018 và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Cụ thể, tỷ lệ giảm sinh đạt 0,25%o; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 10,5%o (năm 2018 là 10,61%o); tỷ số giới tính khi sinh là 112,4 bé trai/100 bé gái (tốc độ gia tăng TSGTKS là 0,4%); tăng tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; tăng thêm tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và vượt kế hoạch giao; tổng số thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại đạt 94,7% kế hoạch tỉnh giao, cụ thể: Bao cao su đạt 111,5%; Thuốc uống tránh thai đạt 93,3% kế hoạch.

 Cán bộ Trạm Y tế xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên tư vấn về

chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trên địa bàn

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số nội dung chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao như triệt sản đạt 83,3% kế hoạch; thuốc tiêm tránh thai đạt 84,8%; đặt dụng cụ tử cung đạt 80,4%; tỷ lệ trẻ sàng lọc trước sinh được 60,38% kế hoạch; sàng lọc sơ sinh đạt 75% kế hoạch; thuốc cấy tránh thai đạt 20,89%. Nguyên nhân là do nguồn cung ứng phương tiện tránh thai miễn phí từ từ trung ương cấp chậm, thiếu so với nhu cầu của đối tượng như thuốc cấy, thuốc tiêm tránh thai; hoạt động xã hội hóa, tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai tại cơ sở hiệu quả chưa cao; chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh mới được triển khai ở 38/180 xã, phường, thị trấn, đội ngũ bác sỹ chuyên khoa được đào tạo về kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn thiếu; kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được cấp chậm và cắt giảm, kinh phí của tỉnh hỗ trợ thực hiện chính sách dân số được cấp chậm; không có kinh phí phục vụ hoạt động đào tạo cán bộ ở địa phương và hoạt động kiểm tra giám sát cơ sở vì vậy việc tổ chức thực hiện các hoạt động tại cơ sở gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao; sau khi thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái trong đó có việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm công tác dân số tại thôn, bản, tổ dân phố và cán bộ chuyên trách dân số xã, mạng lưới tổ chức làm công tác dân số tại cơ sở có sự biến động, số lượng cán bộ trực tiếp hoạt động giảm nhiều, đa số cán bộ mới chưa qua đào tạo, hoạt động kiêm nhiệm, kém hiệu quả. Kế hoạch thực hiện các đề án nâng cao chất lượng dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đã được UBND tỉnh phê duyệt song chưa bố trí được nguồn kinh phí để triển khai.  Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ tại một số địa phương còn chưa quyết liệt, đặc biệt là ở tuyến huyện, xã. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, toàn tỉnh là 11,63%, đặc biệt là ở vùng cao (huyện Trạm Tấu 22,18%), vẫn còn tình trạng cán bộ đảng viên sinh con thứ 3 trở lên. Công tác truyền thông, vận động giảm sinh con thứ 3 trở lên rất khó khăn, đặc biệt đối với người theo đạo, sinh con một bề là gái, người có điều kiện... Tình trạng tảo hôn diễn ra khá phổ biến mặc dù đã tuyên truyền vận động, ngăn ngừa nhưng do trình độ nhận thức và phong tụC tập quán ăn sâu vào tiềm thức người dân. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang diễn ra ở hầu hết các huyện trong tỉnh.

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đẩy mạnh hoạt động truyền thông Dân số, nội dung tuyên truyền vận động cần chuyển mạnh sang dân số và phát triển nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác Dân số và phát triển. Vận động các thôn, bản khu dân cư đưa chính sách Dân số-KHHGĐ vào hương ước, quy ước. Chú trọng, củng cố và phát triển các mô hình truyền thông ở cơ sở. Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ lâm sàng tại các cơ sở y tế theo phân tuyến kỹ thuật; tăng cường giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ KHHGĐ. Tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ tại 81 xã đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh các kênh cung ứng các phương tiện tránh thai, tiến tới các phương tiện tránh thai phi lâm sàng được đối tượng chấp nhận thông qua các kênh tiếp thị xã hội, xã hội hóa và thị trường tự do. Tăng cường quản lý chất lượng phương tiện tránh thai trên thị trường. Tiếp tục duy trì, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu chuyên ngành dân số, đảm bảo ít nhất 95% dân số được quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành trên quy mô toàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát hỗ trợ, thanh tra chuyên ngành. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình quản lý điều hành, tổ chức thực hiện công tác dân số, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách, pháp luật về dân số - KHHGĐ. Tiếp tục huy động bổ sung nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp từ Trung ương, địa phương góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

 

                                                                ThS. Nguyễn Thị Kim Huế

                                                (Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh)


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết