Get Adobe Flash player

Nghĩa Lộ: Tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày xuất bản: 02/10/2019 8:14:00 SA
Lượt đọc: 779

 Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019, qua đó, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện điều tra.

 

 

Là đơn vị thực hiện điểm về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành thu thập thông tin của gần 8.600 hộ, trong đó cả 7 xã, phường đã áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện tổng điều tra từ khâu thu thập đến tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin điều tra. 100% các điều tra viên đã sử dụng điện thoại, máy tính bảng trong quá trình thu thập thông tin theo 2 loại phiếu dài và phiếu ngắn.

Kết quả sau điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra thị xã đã lập 10 biểu số thống kê theo từng xã, phường về tổng số hộ chia theo thành thị, nông thôn; dân số có đến ngày 1/4/2019 phân theo giới tính, thành thị, nông thôn; tổng số người chia theo tình trạng hôn nhân; tổng số người chia theo dân tộc; tổng số người chia theo tôn giáo;tổng số hộ có nam giới; tổng số hộ có nữ giới; tổng số người hiện nay đang học, đã thôi học, chưa bao giờ đi học; tổng số hộ có nhà ở hay không; tổng diện tích sử dụng để ở.

Những thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ tổng điều tra này sẽ góp phần đắc lực giúp thị xã thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, vừa là cơ sở để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2020-2030.

Nhân dịp này thị xã Nghĩa Lộ đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; trong đó có 3 tập thể 7 cá nhân được Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái khen thưởng; 2 tập thể 4 cá nhân được Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng.

 

(Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái)

 


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết