Get Adobe Flash player

Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần làm trong năm 2019

Ngày xuất bản: 16/05/2019 9:46:00 SA
Lượt đọc: 1254

 Tải về


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết