Get Adobe Flash player

Hướng dẫn Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các khoa, phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Ngày xuất bản: 06/05/2019 10:10:00 SA
Lượt đọc: 823

 Tải về


Tin khác

Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết