Get Adobe Flash player

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Ngày xuất bản: 13/09/2014 2:06:11 SA
Lượt đọc: 1420

 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

 

Tải về >> 4858_QĐ_BYT

Tải về >> Bộ tiêu chí

 

 


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết