Get Adobe Flash player

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày xuất bản: 24/09/2020 4:28:00 CH
Lượt đọc: 153

CTTĐT - Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ra mắt Đại hội

 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội

 

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó các ý kiến tập trung vào các nội dung gồm: giải pháp thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng cao gắn thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương vùng đặc biệt khó khăn; Giải pháp chủ yếu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại III (thị xã Văn hóa - Du lịch xanh); Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

 

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổng hợp lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hầu hết ý kiến đều nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị, đánh giá đúng, khách quan về kết quả đạt được, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phù hợp, tiên tiến trong nhiệm kỳ tới; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực để tham gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

 

Các văn kiện thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được xây dựng trên cơ sở tổng kết khách quan, sâu sắc, khẳng định những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được, thắng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; đồng thời bám sát định hướng phát triển trong dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tình hình thực tiễn địa phương, thực sự đổi mới tư duy để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

 

Đại hội biểu thị sự thống nhất và ý chí, quyết tâm cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong những năm tới, là phải thực hiện bằng được mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng đó, Đại hội đã thảo luận và thống nhất 05 phương hướng phát triển, 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 03 đột phá chiến lược và 07 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để đưa Yên Bái tăng tốc, phát triển trong các giai đoạn tới.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX phát biểu bế mạc Đại hội.

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về kết quả của Đại hội; khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo khí thế, động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới. Đồng thời kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

 

(1) Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021- 2025 đạt trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng.

 

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,5%; Công nghiệp - xây dựng 32%; Dịch vụ 47,5%.

 

(3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng.

 

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng.

 

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%.

 

(6) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,2%/năm.

 

(7) Tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

 

(8) Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020.

 

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 40% trở lên.

 

(10) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm bình quân trên 4%/năm.

 

 (11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; có 12 bác sỹ, 35 giường bệnh trên một vạn dân.

 

(12) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75%.

 

(13) Trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; công nhận 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Văn Yên và huyện Yên Bình), thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

 

(14) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%.

 

(15) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%.

 

(16) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

 

(17) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

 

(18) Số đảng viên kết nạp hằng năm từ 1.800 đảng viên trở lên.

(19) Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hằng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái


Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết