Get Adobe Flash player

Phó Giám đốc sở: Bác sĩ CKII Trần Lan Anh

 

+Lĩnh vực phân công quản lý:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi chỉ đạo công tác sau:

- Phụ trách công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm Y tế; quản lý hành nghề Y tế tư nhân và pháp y.  

- Theo dõi, chỉ đạo công tác đào tạo toàn ngành; Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế; Công tác Quân- Dân y kết hợp.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động  Phòng Nghiệp vụ Y.

- Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ; Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - công nghệ Ngành; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Y tế; Phó Ban quân dân Y tỉnh;  Phó Chủ tịch Hội Y - Dược học.

- Theo dõi Hội Điều dưỡng, Hội Chữ thập đỏ Sở; Công tác thanh niên.

- Tham gia ban quản lý các dự án, chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia các ban chỉ đạo do UBND tỉnh phân công.

- Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản khi được Giám đốc uỷ quyền.

Bản đồ mạng lưới Y tế Yên Bái

Thư viện Video

Bản tin

Lượt truy cập

visitor counter
  Liên kết